Политика за поверителност

Кои сме ние

АСТРОЛОГИЯ, интернет адрес https://astronativity.com е личен блог насочен както към професионално занимаващи се астролози така и към любители с интереси към езотериката

Събиране на лични данни

Ние можем да събираме лични данни от нашите потребители, като например име, електронна поща, адрес за доставка, телефонен номер и други, когато те се регистрират на нашия уебсайт или използват нашите услуги.

Употреба на лични данни

Ние използваме личните данни на нашите потребители само за целите, за които са били събрани, като например да им предоставим нашите услуги и да им предоставим персонализирани препоръки за продукти.

Съхранение на лични данни

Ние ще съхраняваме личните данни на нашите потребители за период, необходим за постигането на целите, за които са били събрани. След като този период изтече, ние ще унищожим тези данни по безопасен начин.

Достъп до лични данни

Ние осигуряваме на нашите потребители право на достъп до техните лични данни и възможност за промяна или изтриване на тези данни, когато те го поискат.

Защита на лични данни

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от неоторизиран достъп, унищожаване или друго неправомерно използване.

Споделяне на лични данни

Ние не споделяме личните данни на нашите потребители с трети страни, освен ако това не е необходимо за постигането на целите, за които са били събрани или ако е изискано от закона.